Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie Europejski Quiz Finansowy 2021/2022

Konkurs skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy, którego celem jest edukacja młodzieży w zakresie zarządzania własnymi finansami, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i systemu bankowego. Rekrutację uczniów do Konkursu przeprowadza szkoła pod nadzorem nauczyciela koordynującego Konkurs. Wypełniając niniejszy formularz szkoła deklaruje uczestnictwo w Konkursie EQF. Formularz składa się z kilku prostych kroków, w których prosimy o podanie:
- danych szkoły (nip, województwo, powiat, gmina, miejscowość, pełna nazwa, adres, kod pocztowy), - danych nauczyciela koordynującego Konkurs w szkole (w tym m.in.: e-mail i telefon do kontaktu),
- informacji dotyczących planowanej rekrutacji uczniów (tj. czy zamierzają Państwo zgłosić do Konkursu większą liczbę zespołów) wraz z informacją o oczekiwaniu od Organizatora testów w formie pliku Word lub linku do gry w aplikacji Kahoot!.
- przybliżony termin eliminacji klasowych (Organizator przekaże testy do rekrutacji na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Koordynatora, ok. 3 dni przed wskazanym terminem eliminacji).
„Zasady rekrutacji uczniów do EQF” zostały opublikowane na stronie: https://eqf.wib.org.pl/. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego dokumentu.Sprawdź, czy szkoła istnieje już w systemie. Wpisz NIP (wyłącznie cyfry)

NIP SZKOŁY (wyłącznie cyfry)

Jeśli macie Państwo problem z rejestracją szkoły z powodu powielanego numeru NIP przez wiele podmiotów edukacyjnych, prosimy o kontakt z Koordynatorką Joanną Zimoląg-Myczkowską jzimolagmyczkowska@wib.org.pl
Prosimy aby kontaktowali się Państwo z nami pisemnie na adres mailowy (podając numer NIP, pełne dane szkoły nazwa i adres)